Det gick dessvärre något fel med sökningen. Vi beklagar besväret. Vi hoppas att du vill pröva igen senare.
0770-17 10 17
öppet idag kl. 08:30-21:00
Kontakta oss
på mejl här
Spårningsinfo saknas just nu p.g.a. problem hos transportören. Leveranser sker som vanligt.

Installation av värmepump


När du köper din värmepump av whiteaway får du hjälp att installera din värmepump så du kan njuta av ett behagligt inomhusklimat år efter år. Du säkerställer också att din värmepump omfattas av garantivillkoren. Installationen utförs av en certifierad installatör från Inselo Installation AB (Inselo). Installationen kostar 5558 kr efter ROT-avdraget och fakturan kommer efter utförd installation från Inselo. Du erbjuds en rad olika betalningsalternativ via Walley.

Detta ingår


• Installation av värmepumpens innedel (monteras mot yttervägg).

• Installation av värmepumpens utedel (monteras på fasad).

• Upp till fyra meter rördragning inkl. plastkanaler.

• Håltagning i trävägg, upp till 30 cm väggtjocklek.

• Inkoppling av ström via stickpropp.

• Uppstart och test av värmepumpen.

• Grovstädning av installationsplatsen.

• Demonstration av värmepumpen och fjärrkontrollen.


Material som ingår i installationen


• Väggfäste

• Fyra meter kylrör

• Fyra meter signalkabel

• Upp till 10 meter strömkabel

• Fyra meter plastkanaler

• Vibrationsdämpare i gummi

• Dräneringsslang


Arbetstid och material utöver det som inkluderas i standardinstallationen faktureras enligt gällande prislista. 


Villkor och förutsättningar för installationen


  • Värmepumpen skall finnas på plats när installatören anländer.
  • Värmepumpens ute och inomhusdel installeras på en lättillgänglig plats med god arbetsmöjlighet för installatören.
  • Värmepumpens utomhusdel installeras mellan 30-120 cm ovanför markytan.
  • Värmepumpen kräver ett jordat eluttag på egen säkring i närhet av placeringen. Vissa modeller har separat strömkoppling för inomhus respektive utomhusdelen vilket då kräver två eluttag. Normalt med en 10 ampere säkring men även 16 ampere förekommer på vissa modeller. Säkerställ att platsen för installationen är förbered i enlighet med bruksanvisningens föreskrifter.
  • Avbeställning sker senast innan 48 timmar före avtalad tid för installation annars tillkommer avgift
  • Körning utöver 50 km från närmaste installatör faktureras enligt gällande prislista.
  • Vi tar ansvar för skador som kan uppstå, men detta förutsätter att byggnadsteknisk information för håltagning och fästpunkter ges skriftligen till installatören. Installatören friskriver sig ansvar för bristande byggnadsteknisk kvalitét, t ex dåligt limmade tapeter, murverk som lossnar, otillräckligt fäste i betong eller träverk och liknande.
  • Installationen utförs i enlighet med bruks- och montageanvisningen för produkten.
  • Tillbehör, rör, kablage och slangar medföljer produkten och ovan rörpaket. I de fall en komplettering behövs faktureras detta av Inselo enligt gällande prislista. Notera att ett rör som förlängs/byts ger till följd att mer gas skall fyllas på. Se gällande prislista.
  • Inselo friskriver sig allt ansvar för eventuella följdskador på grund av montering av värmepumpen relaterat till byggnadsmässiga svagheter och/ eller bristande information såsom dåligt murbruk, skör mursten, konflikt med rördragning, och/eller elektrisk installation i eller på vägg, etc.


Priser


Efter utförd installation får du en betallänk från Inselo där du erbjuds en rad betalningsalternativ via Walley, såsom delbetalning, direktbetalning via Swish, betalning via banköverföring, faktura mm.

Om du valt att nyttja ditt ROT-avdrag är beloppet redan reducerat. I det fall du inte har rätt till ROT-avdrag förbehåller sig Inselo rätten att efterfakturera kvarvarande belopp. Mer om reglerna för ROT-avdrag finner du på skatteverkets hemsida

Prislista

Prislista

Lagar och regler


I Sverige är det lagstiftat att installationer av värmepumpar med köldmedium ska utföras av en certifierad kyltekniker. I tillägg säger lagen att säljaren, dvs butiken som säljer värmepumpen ska se till att detta efterföljs. För att säkerställa detta har whiteaway ett samarbete med Inselo Installation AB. Genom att kunden accepterar villkoren om att använda sig av Inselo uppfyller whiteaway gällande lagar och kan vid en tillsyn påvisa att installationen genomfördes av en certifierad kyltekniker.

 

Lagtext enligt EU/517/2014 lyder: "Icke-hermetiskt sluten utrustning påfylld med fluorerade växthusgaser får endast säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat.

 

Läs mer om gällande lagkrav hos Naturvårdsverket


Hur går det till?


1.   Efter ditt köp skickas värmepumpen till dig och du får en avisering när det är dags att hämta ut den.

2.   Du får ett SMS från Inselo, du svarar på några korta förberedande frågor för att ge installatören rätt förutsättningar för installationen.

3.   Du blir föreslagen en installationstid direkt, och om tiden inte passar blir du kontaktad av Inselo via telefon inom 24 timmar.

4.   När du kommit överens om en passande tid får du ett SMS med länk till ”Mitt Uppdrag” där du enkelt kan se all information om ditt uppdrag samt möjlighet att ändra din tid.

5.   Installationen genomförs hos dig, du godkänner genom att signera en digital arbetsorder. Du får en kopia via e-post.

6.   Efter installationen får du ett SMS med länk till dina betalningsalternativ via Walley.

7.   Sist men inte minst ber vi dig betygsätta din upplevelse.

 

montering värmepump

montering värmepump